Na odsiecz Wiedniowi (1983)

Bardzo interesujący fabularyzowany dokument zrealizowany na 300 rocznicę bitwy wiedeńskiej, przypominający wydarzenia poprzedzające zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego i wojsk sprzymierzonych nad armią turecką Kara Mustafy oraz przebieg samej bitwy pod Wiedniem.
Łączy inscenizacje filmowe - w których z pomocą aktorów odtwarzają m.in. sceny obrad sejmu, przybycia nuncjusza papieskiego do rezydencji królewskiej w Wilanowie, audiencji u królowej poselstwa tureckiego, narady starszyzny tureckiej pod Biłgorajem, koncentracji armii państw sprzymierzonych, przybycia do Warszawy posła cesarskiego, narady w Wilanowie z udziałem Jana III Sobieskiego oraz przedstawicieli duchowieństwa, wyjazdu pary królewskiej, mszy na Jasnej Górze, koncentracji wojsk koronnych pod Krakowem, narady na Zamku Wawelskim, spotkania z wojskami księcia Karola Lotaryńskiego, narady dowódców wojsk sprzymierzonych, przemówienie naczelnego wodza Jana III Sobieskiego i wreszcie - przybycia posłańca królewskiego na Wawel do królowej Marysieńki z wieścią o zwycięstwie. [PAT]Produkcja: 1983
Premiera: 12 grudzień 1983

Reżyseria:
reżyser
reżyser

Muzyka:


Obsada:
król Jan III Sobieski
Maria Kazimiera
Jan Gniński
Stanisław Jabłonowski, hetman wielki koronny
koniuszy Marek Matczyński
monsignore Opizio Palavicini, nuncjusz papieski w Polsce
Ibrahim Pasza
książę Karol Lotaryński, dowódca wojsk austriackich
Kara Mustafa
Muraj Gerej
Bekri Mustafa, dowódca turecki
hrabia Thurn, poseł z Wiednia
Husein Pasza
książę Georg Fryderyk Waldeck
dowódca
poseł
Mustafa Pasza
Jakub Ludwik Sobieski, syn króla Jana
biskup Jan Małachowski
przeor Jasnej Góry
Alberto de Carpa
wojewoda Grzymułtowski
margrabia Ludwik Badeński
H. G. Wettyn, elektor saski
margrabia Herman Badeński, prezes nadwornej Rady Wojennej
hetman polny Sieniawski
poseł turecki
hrabia Waldstein, poseł Cesarstwa
Jan Wielopolski, wielki kanclerz koronny
generał Hans Heinrich Dunewald
poseł
hrabia Jan Zwierkowsky, poseł Cesarstwa
generał Sternberg
-
poseł
-
Rafał Leszczyński, marszałek sejmu
kurier Karola Lotaryńskiego
-
poseł
poseł
-
-
-
poseł
Falenti, sekretarz Jana III Sobieskiego
poseł
-
sekretarz Palaviciniego
-
Kara Muhamed Pasza; nie występuje w czołówce
szlachciura; nie występuje w czołówce
poseł; nie występuje w czołówce
i inni.

Dubbing:
narratorNotatki:
W fabularyzowanej warstwie dokumentu wykorzystują fragmenty filmów Jerzego Hoffmana "Potop" i "Pan Wołodyjowski" oraz Wojciecha Solarza "Ojciec królowej".
W warstwie dokumentującej to jedno z najważniejszych wydarzeń naszej historii autorzy filmu prezentują niezwykle bogatą ikonografię, na którą składają się dokumenty historyczne, obrazy, portrety, ryciny, dokumenty przypominające historię podbojów tureckich od XIV wieku i sytuację w Europie po wojnie trzydziestoletniej, malarstwo batalistyczne przedstawiające bitwy z Turkami, mapy trickowe ukazujące ruchy wojsk sprzymierzonych i tureckich i ostateczny atak, a także liczne przedmioty, jak broń, chorągwie, namiot wezyra, łupy wojenne.


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


02.130608

(POL) polski,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz