Nasze osiedla (1974)

Archiwalny film propagandowy wyprodukowany na zlecenie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak większość filmów propagandowych z tamtego okresu, uwypuklone w nim są przemiany społeczne jakie nastąpiły pod koniec lat 60-tych i na poczatku lat 70-tych ubiegłego wieku. Niespodziewanie pokazane jes także - w miarę obiektywnie - ówczesne życie przeciętnych Polaków w okresie szczytowego rozwoju przemysłowo-technologicznego komunistycznej Polski, tuż przed gospodarczą zapaścią systemu końca lat 70-tych i dlatego wart jest on obejrzenia.

Produkcja: 1974
Premiera TV: 1974

Reżyseria:
w napisach określenie funkcji: Realizacja

Muzyka:
IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)


ENGLISH

"Our Neighborhoods"A 1974 communist propaganda film produced at the request of the Central Committee of the Polish United Workers' Party (PZPR). As any propaganda of that time, it is emphasizing on advances and social changes that occurred in the late 60's and early 70's of last century under the communist regime. But surprisingly it also shows an actual living conditions of average Poles in early 1970's, at the time of industrial and technological peak of communist Poland, just few years before economic collapse of the communist system at the end of 1970's, and that's why it is worth viewing.
(YouTube video description)

Directed by: Wiesław Drymer
Music by: Stanisław Gerstenkorn

IMDb (English)
Wikipedia (English)POL.02.171030
ENG.01.140207


(POL) polski, (ENG) English subtitles,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz