Dziobem i pazurem (2001)

Film dokumentalny wykraczający daleko poza standard realizacyjny klasycznych filmów przyrodniczych. Aby uniknąć nachalnej dydaktyki, autor filmu całkowicie zrezygnował z komentarza słownego. Bezpośrednio na emocje widza oddziaływają więc zachwycające zdjęcia oraz porywające ścieżka dźwiękowa.
Narracja "Dziobem i pazurem" prowadzona jest w sposób fabularny: film składa się z odrębnych scen stanowiących dramaturgiczne całości, a opowieść pełna jest dramatycznych zwrotów akcji.
Realizatorzy stopniują i uspokajają napięcie kolejnych sekwencji niczym w thrillerze: obok ostrych scen walk i polowań, znajdują się nastrojowe, wyciszone fragmenty poświęcone wychowywaniu młodych czy ptasiej toalecie.
Atrakcyjność wizualna i dynamika montażu filmu mogą niejednokrotnie przypominać estetykę znaną z wideoklipów. Takie rewolucyjne potraktowanie materii przyrodniczej, może okazać się niezmiernie skuteczną metodą edukacji ekologicznej zwłaszcza młodego widza, którego wrażliwość ukształtowana została przez teledyski i spoty reklamowe.
Warto zaznaczyć, że sama realizacja filmu przebiegała w sposób absolutnie przyjazny dla ptasich bohaterów - bez ingerencji w ich naturalne środowisko bytowania, przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności, szczególnie w okresie lęgu i wychowywania młodych. Większość zdjęć realizowana była długim obiektywem, ekipa zdjęciowa ograniczona była do minimum. [Dariusz Dikti]Produkcja: 2001
Premiera: 2002

Reżyseria:Notatki:
Realizacja filmu załęła autorowi ponad 3 lata, a jego fragmenty zostały wykorzystane w filmie fabularnym "Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem" w reżyserii Jerzego Hoffmana.


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)

ENGLISH

"With Beak and Claw"Documentary film about nature that has been made unlike most other film of this type: there is no narration. Instead, the viewer is lead by sequences of beautifully filmed images.
Universal language (no spoken dialogues)

Directed by: Krystian Matysek

IMDb (English)
Wikipedia (English)

РУССКИЙ

«С Клюв и Коготь»Документальный фильм о природе, который был достигнут в отличие от большинства других фильме этого типа: нет повествования. Вместо этого зритель привести последовательностями красиво снятых изображений.
Универсальный язык (без диалогов)

Режиссер: Кристиан Матысзк

ИМДб (английский)
ВикипедиЯ (русский)01.141111

(===)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz